Česky   English   Deutsch

Merlin - Myrddin

Narodil se v Holandsku v roce 2001 13. dubna. Matka Scully. Zapsán jako plemeník byl v roce 2008 do plemenné knihy ECHA a do ICS s 1 prémii. Na svodu získal třetí místo a byl oceněn premii. Merlin též psán jako Myrddin je temperamentní hřebec s výbornou povahou. Měří 150 cm, připouští z ruky i ve volnosti.

 

 

 

  

     


 

  

 

  

úpravy © coding Tomáš Hodek 2009 © graphics Tomáš Felcman 2009 © tntsystems.cz